Bij kinderfysiotherapie regio Westland worden diverse behandelingen gegeven die de ontwikkeling van het kind stimuleert en bevordert.

Voor alle kinderen met motorische problemen is de behandeling erop gericht om het kind zo goed mogelijk op zijn niveau te laten functioneren. Uitgaande van de hulpvraag en het kind wordt er gebruik gemaakt van testen die gericht zijn op het motorisch probleem en de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hierbij wordt gewerkt met materialen die aangepast worden aan de leeftijd en interesse van het kind en de problemen die het kind ondervindt in het bewegen.

Naast de traditionele kinderfysiotherapeutische behandelingen hebben wij de beschikking over een speciale kindgerichte oefenzaal met fitness apparatuur. In deze oefenzaal geven wij medische trainingstherapie.

Zuigelingen

Bij zuigelingen is soms sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, een probleem met de zintuigen of problemen met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij is het mogelijk erg belangrijk zijn om er op tijd bij te zijn. Daardoor blijft de verstoring van de ontwikkeling zo gering mogelijk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk tips en advies kunnen komen voor ouders.

Kinderfysiotherapie Regio Westland - ZuigelingenKinderfysiotherapie Regio Westland - Zuigelingen
Kinderfysiotherapie Regio Westland - Zuigelingen
Kinderfysiotherapie Regio Westland - Peuters en Kleuters

Behandelingen peuters & kleuters

Motorische problemen bij peuters en kleuters beginnen vaker op te vallen. Dit komt omdat er steeds meer eisen gesteld gaan worden aan de motorische vaardigheden in het contact met andere kinderen en de omgeving.  Moeilijkheden die ontstaan, zijn regelmatig  het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling. Tips voor ouders en omgeving kunnen het kind goed helpen om beter te functioneren.

Behandelingen oudere kinderen

We zien veel bewegingsproblemen bij oudere kinderen. Tijdens bijvoorbeeld het schrijven in de klas en bij gym of sporten. Als een ouder kind motorische problemen heeft kan dat van invloed zijn op zijn of haar welbevinden. Daarmee ook bij het functioneren in de groep of het sportteam. Voor oudere kinderen is het vaak fijn om te weten dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun klachten. De behandeldoelen worden dan ook samen met ouders en kinderen opgesteld.

Kinderfysiotherapie Regio Westland - Oudere kinderen