Voor alle kinderen met motorische problemen zal de behandeling erop gericht zijn om het kind zo goed mogelijk op zijn niveau te laten functioneren. Uitgaande van de hulpvraag en het kind zal er gebruik gemaakt worden van testen die gericht zijn op het motorisch probleem en de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Binnen de behandeling wordt er gewerkt met materialen die aangepast worden aan de leeftijd en interesse van het kind en de problemen die het kind ondervindt in het bewegen.

Naast de traditionele kinderfysiotherapeutische behandelingen hebben wij de beschikking over een speciale kindgerichte oefenzaal met fitness apparatuur. Hier geven wij medische trainingstherapie.

Zuigelingen
Bij zuigelingen kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, een probleem met de zintuigen of problemen met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat.

Bij zuigelingen kan het erg belangrijk zijn om er op tijd bij te zijn zodat de verstoring van de ontwikkeling zo gering mogelijk blijft en er zo snel mogelijk tips en advies kunnen komen voor ouders.

Kinderfysiotherapie Regio Westland - ZuigelingenKinderfysiotherapie Regio Westland - Zuigelingen
Kinderfysiotherapie Regio Westland - Peuters en Kleuters

Peuters & Kleuters
Bij  peuters en kleuters beginnen motorische problemen vaak op te vallen omdat er steeds meer eisen gesteld gaan worden aan de motorische vaardigheden in het contact met andere kinderen en de omgeving.   Moeilijkheden die ontstaan, zijn regelmatig  het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling waarbij tips voor ouders en omgeving het kind goed kunnen helpen om beter te functioneren.

Oudere kinderen
Bij oudere kinderen zien we veel bewegingsproblemen bij bijvoorbeeld het schrijven in de klas en bij gym of sporten. Als een ouder kind motorische problemen heeft kan dat van invloed zijn op zijn of haar welbevinden en het functioneren in de groep of het sportteam.

Voor oudere kinderen is het vaak fijn om te weten dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun klachten en worden de behandeldoelen dan ook samen met ouders en kinderen opgesteld.

Kinderfysiotherapie Regio Westland - Oudere kinderen