De zintuigen geven informatie over ons lichaam en de omgeving om ons heen. Dit wordt verwerkt in de hersenen en heeft als resultaat een actie in een activiteit of reactie in een emotie. Dit maakt het mogelijk om te kunnen ontwikkelen, leren en sociale relaties aan te gaan.

Soms verloopt de manier waarop wij onze prikkels ervaren, verwerken en de reactie daarop niet helemaal goed en kan dit leiden tot problemen in bijvoorbeeld de motoriek, het gedrag, concentratie en de werkhouding.

Wanneer een kind wordt aangemeld voor onderzoek naar de prikkelverwerking is er een gesprek met ouders om inzicht te krijgen in welke problemen er worden ervaren door ouders, school en het kind zelf. Het kind wordt onderzocht op de motoriek, zintuigen en eventueel aanvullend onderzoek indien nodig.

Tevens worden er door ouders en school een vragenlijst omtrent de prikkelverwerking ingevuld. Dit heeft het doel om een ‘prikkelprofiel’ van het kind te kunnen maken zodat wat antwoord kunnen geven op de vraag voor welke prikkels is dit kind onder of overgevoelig en welke strategieën heeft het kind zelf om hiermee om te gaan.

Kinderfysiotherapie Regio Westland - Sensorische informatieverwerking

Vervolgens wordt gekeken of deze strategieën adequaat zijn en welke er nog meer nodig zijn om het kind in diverse situaties te kunnen helpen. De school wordt ook een keer bezocht om de transfer van de strategieën ook naar deze situatie te maken.

De behandeling richt zich vooral op praktische toepassing in de dagelijkse situatie van het kind in relatie tot de omgeving. Indien nodig wordt er ook een kinderfysiotherapeutische behandeling aangekoppeld gericht op de motoriek als hier ook een hulpvraag in ligt.

Wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op of neem een kijkje op http://www.nssi.nl/ (Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking)