Speelleergroep “De Regenboog”

Deze is bedoeld voor jonge kinderen met een beperking die zich uit op meerdere deelgebieden dus zowel op het gebied van motoriek, maar ook op het gebied van sensoriek, spel of spraak/taal.

Binnen de groep komen de kinderen samen met hun ouders/ verzorgers. Het doel van de Speelleergroep is het werken aan de ontwikkeling van het kind met ouders samen zodat deze de geleerde vaardigheden ook thuis kunnen toepassen.

Kleine groepen

We werken in kleine groepen van maximaal 6 kinderen, die begeleid worden door een pedagogisch medewerkster en een kinderfysiotherapeut en een logopediste. Advies van andere betrokkenen zoals een ergotherapeut of een orthopedagoog kan worden ingeroepen. De minimale eis, die wij aan de kinderen stellen, is dat ze gedurende enige tijd met steun kunnen zitten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met,

Jose Voermans – van de Kruk, pedagogisch medewerkster
Denise ‘t Hart-de Wit, kinderfysiotherapeut