Wat houdt Veronica Sherborne precies in?

Veronica Sherborne is een bewegingspedagogiek dat als doel heeft het kind te laten groeien in zijn motorische mogelijkheden, waarin het vrij en zelfstandig bewegen op de voorgrond staat. De ouder wordt geleerd om zijn kind te stimuleren dit doel te bereiken binnen de grenzen van de persoonlijke mogelijkheden van het kind. Het vergroten van het plezier in bewegen voor het kind staat voorop en leidt tot een beter motorisch functioneren. Het kind wordt met zijn ouder/verzorger uitgelokt tot bewegen aan de hand van eenvoudige bewegingsspelletjes.

Hoe wordt er gewerkt?

Gebruikmakend van de vloer en de eigen lichamen wordt er op verschillende manieren door de ruimte bewogen: laag over de grond, in de lucht steunend op de ouder, onder elkaar langs of over elkaar heen en nog veel meer!

Al het bewegen is goed en de uitvoering is niet belangrijk. Het initiatief tot bewegen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Hierdoor ontstaat vooral plezier in samen bewegen.

Wat wordt er geleerd?

Via eenvoudige bewegingservaringen worden kinderen gestimuleerd zich te concentreren en richten op het eigen lichaam. Ze worden zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit het vertrouwen in zichzelf.

Voor wie is Veronica Sherborne geschikt?

– Kinderen van alle leeftijden;
– Mentaal geretardeerden van verschillende niveaus;
– Kinderen met motorische stoornissen;
– Kinderen met contactstoornissen;
– Kinderen met visuele en/of auditieve beperkingen;
– Kinderen en hun ouder/verzorgers met hechtingproblematiek.

Meer informatie over de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne vindt u op http://www.sherborne.nl/
Voor eventuele vragen kunt u altijd binnen onze praktijk terecht.

Plezier in bewegen staat centraal!!!