Omdat er in de praktijk regelmatig verschillende kinderen met hun ouder(s) aanwezig zijn, zijn er door Kinderfysiotherapie Regio Westland huisregels ontwikkeld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit heeft tot doel een veilige en prettige omgeving te creëren en houden voor bezoekers en medewerk(st)ers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Kinderen, hun ouder(s) en de medewerk(st)ers dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.
 • De medewerk(st)ers houden zich het recht voor om personen die aanstoot gevend gedrag ventileren uit het pand te verwijderen.
 • In alle ruimtes van de praktijk is roken verboden.
 • Bij het betreden van de oefenruimte is het dragen van buitenschoeisel verboden.
 • Computers en apparatuur worden uitsluitend door de therapeut bediend.
 • Het gebruik van mobiele telefoons in de behandelruimte is verboden i.v.m. het verstoren van de behandeling.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of een van uw andere kinderen met het speelgoed speelt, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de wachtruimte van de Populierenstraat kunt u gebruik maken van gratis WIFI, vraag het wachtwoord aan de therapeut van uw kind.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtkamer achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn, de praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal hiervan.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets e.d.).
 • Wilt u bij parkeren van de fiets of de auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Ingeval van calamiteiten dient u aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De zorgverzekeraar stelt aan ons ook een aantal eisen:

 • Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht. In overleg met de zorgverzekeraar 70% van het tarief.
 • U dient zelf uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekening worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.
 • De zorgverzekeraar verwacht dat u tenminste 50% van de behandelingen contact hebt met de zorgverlener.
 • Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer, huisarts en/of schoolarts. U wordt verzocht hiervoor het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Opmerkingen:

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met uw kind omgaan dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure van het koninklijk genootschap voor fysiotherapie.

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.