Aanmelden

U kunt bij ons direct een afspraak maken, of u vult het aanmeldformulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Aanmelden

Wat is kinderfysiotherapie.

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar.

Lees meer

Voor wie is kinderfysiotherapie?

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden zijn in groepen verdeeld.

Lees meer

Hoe werkt het precies?

Er vindt een intake plaats, waarna de kinderen geobserveerd worden. Daarna begint de behandeling. Na de behandeling vindt een bespreking plaats met ouders/verzorgers.

Lees meer

Huisregels

In de praktijk komen verschillende kinderen en daarom gelden er huisregels. Huisregels zorgen voor een veilige en prettige omgeving.

Lees meer

Wel of geen verwijzing

Direct toegankelijkheid fysiotherapie wat betekent dat voor u? Bekijk of u wel of geen verwijzing nodig hebt voor kinderfysiotherapie.

Verwijzing