Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere kinderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijk functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Hoofdgroepen

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in
drie hoofdgroepen worden onderscheiden:

 • Zuigelingen (0-2 jaar)
 • Peuters (2-4 jaar)
 • Kinderen in de schoolleeftijd (4-18 jaar)

Kinderfysiotherapie is bedoelt voor zuigelingen, zij worden behandeld bij Kinderfysiotherapieregiowestland

Zuigelingen

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische begeleiding bij zuigelingen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, hoofdafplatting
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Pre-dysmature kind: te vroeg geborene
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Peuters worden in de kinderfysiotherapie praktijk behandelt in het Westland

Peuters

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische begeleiding bij peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Schoolgaande kinderen worden behandelt in praktijk kinderfysiotherapieregiowestland

Schoolgaande kind

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische begeleiding bij het schoolgaande kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel ten gevolge van een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • ASS (autisme spectrum stoornissen)
 • Jeugdreuma
 • Bekkenbodem problematiek
 • Sportblessures
 • Pijnklachten